‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचे फॉर्म भरून घेताना अंगणवाडी सेविकेचे निधन

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचे फॉर्म भरून घेताना अंगणवाडी सेविकेचे निधन