जस्टिन बीबरने जावेद जाफरीच्या मुलीला दिलं आलिंगन, लाजली अलाविया

जस्टिन बीबरने जावेद जाफरीच्या मुलीला दिलं आलिंगन, लाजली अलाविया