शिरढोण येथे लक्ष्मी सेवा संस्थेत संचालक, कर्मचाऱ्यांनीच उचलले शेतकऱ्यांच्या नावावर कर्ज

शिरढोण येथे लक्ष्मी सेवा संस्थेत संचालक, कर्मचाऱ्यांनीच उचलले शेतकऱ्यांच्या नावावर कर्ज