राज्यात नवीन १० शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू होणार

राज्यात नवीन १० शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू होणार