चंद्रभागेच्या पैलतीरी ६५ एकरांत वसते प्रतिपंढरपूर

चंद्रभागेच्या पैलतीरी ६५ एकरांत वसते प्रतिपंढरपूर