मर्कटलीला ! माकडाने महिलेची पर्स हिसकावून बंधाऱ्यात फेकली; पैसे, दागिना गहाळ

मर्कटलीला ! माकडाने महिलेची पर्स हिसकावून बंधाऱ्यात फेकली; पैसे, दागिना गहाळ