कोल्हापूर, सांगलीतील महापुराचे पाणी दुष्काळी भागाकडे वळवणार

कोल्हापूर, सांगलीतील महापुराचे पाणी दुष्काळी भागाकडे वळवणार