UK General Election | कोण आहेत कीर स्टार्मर?; ज्यांनी दिला ऋषी सुनाक यांना धक्का

UK General Election | कोण आहेत कीर स्टार्मर?; ज्यांनी दिला ऋषी सुनाक यांना धक्का