संतश्रेष्ठ गजानन महाराजांच्या पालखीचे वैद्यनाथनगरीत जोरदार स्वागत; नगरप्रदक्षिणेची परंपरा यावर्षीही खंडीत !

संतश्रेष्ठ गजानन महाराजांच्या पालखीचे वैद्यनाथनगरीत जोरदार स्वागत; नगरप्रदक्षिणेची परंपरा यावर्षीही खंडीत !