“युक्रेन युद्धात रशिया ठरत आहे अपयशी, कोणतीही चूक करू नका”

“युक्रेन युद्धात रशिया ठरत आहे अपयशी, कोणतीही चूक करू नका”