छत्रपती संभाजीनगर : तरुणीला अडवले, आरडाओरड करताच तरूणाने स्वतःचा गळा कापला

छत्रपती संभाजीनगर : तरुणीला अडवले, आरडाओरड करताच तरूणाने स्वतःचा गळा कापला