लोकलखाली येऊनही महिलेचे प्राण वाचले; दोन्ही पाय मात्र गेले

लोकलखाली येऊनही महिलेचे प्राण वाचले; दोन्ही पाय मात्र गेले

लोकलखाली येऊनही महिलेचे प्राण वाचले; दोन्ही पाय मात्र गेले