ठाणे : दुरुस्त करण्यासारख्या इमारती ठरवल्या जात आहेत धोकादायक ?

ठाणे : दुरुस्त करण्यासारख्या इमारती ठरवल्या जात आहेत धोकादायक ?