एसटी कर्मचाऱ्यांना जून महिन्याचे वेतन नाही

एसटी कर्मचाऱ्यांना जून महिन्याचे वेतन नाही