तळेगावात शाळेला सुट्टी, पावसानेही घेतली सुट्टी

तळेगावात शाळेला सुट्टी, पावसानेही घेतली सुट्टी