संत गजानन महाराजांच्या पालखीचे वैद्यनाथनगरीत आगमन!

संत गजानन महाराजांच्या पालखीचे वैद्यनाथनगरीत आगमन!