रत्नागिरी : ५० हजारांची लाच घेताना निबंधक कार्यालयातील लिपिक ‘ACB’ च्या जाळ्यात

रत्नागिरी : ५० हजारांची लाच घेताना निबंधक कार्यालयातील लिपिक ‘ACB’ च्या जाळ्यात