मंगळ गोचर, मंगळ – गुरू युती कधी आहे?

मंगळ गोचर, मंगळ – गुरू युती कधी आहे?

मंगळ ग्रह जुलै महिन्यात गोचर करत आहे.