Burning Feet: तळव्यांमध्ये जळजळ होते का? या समस्येसाठी कारणीभूत असू शकतात ही कारणं

Burning Feet: तळव्यांमध्ये जळजळ होते का? या समस्येसाठी कारणीभूत असू शकतात ही कारणं

Feet Care Tips: अनेकांना पायाच्या तळव्यात जळजळ होण्याची तक्रार असते. ज्यासाठी अनेक कारणे कारणीभूत असू शकतात. जाणून घ्या कोणती कारणे आहेत ज्यामुळे तळपायात जळजळ होते.