दोन वर्षांत 400 वर बळी; ठेकेदार मात्र मोकाटच!

दोन वर्षांत 400 वर बळी; ठेकेदार मात्र मोकाटच!