जळगाव : बलून बंधारे, पाडळसे धरण, तापी खोरे योजनेसाठी पालकमंत्री यांची केंद्राकडे मागणी

जळगाव : बलून बंधारे, पाडळसे धरण, तापी खोरे योजनेसाठी पालकमंत्री यांची केंद्राकडे मागणी