मिनिटात 700 राउंड! भारतीय जवानांना मिळाल्या AK-203 रायफल्स, शत्रूंचा उडणार थरकाप

मिनिटात 700 राउंड! भारतीय जवानांना मिळाल्या AK-203 रायफल्स, शत्रूंचा उडणार थरकाप