मध्यरात्री मुशेत नदीला आला पूर, गावातल्या घरांमध्ये घुसले पाणी

मध्यरात्री मुशेत नदीला आला पूर, गावातल्या घरांमध्ये घुसले पाणी