आटपाडीमध्ये माऊली माऊलीच्या जयघोषात रिंगण सोहळा उत्साहात

आटपाडीमध्ये माऊली माऊलीच्या जयघोषात रिंगण सोहळा उत्साहात