लव्ह मॅरेज झाले, लगेच वाद उफाळले; पत्नीचे तुकडे केले

लव्ह मॅरेज झाले, लगेच वाद उफाळले; पत्नीचे तुकडे केले