Ice Cream Recipe: घरी फ्रिज नसला तरीही बनवू शकता आईस्क्रीम, जाणून घ्या सोपी पद्धत

Ice Cream Recipe: घरी फ्रिज नसला तरीही बनवू शकता आईस्क्रीम, जाणून घ्या सोपी पद्धत

Ice Cream Recipe in Marathi: आईस्क्रीम खाण्याला कोणाला आवडत नाही. पण अनेक लोकांना घरी फ्रिज नसल्यामुळे आईस्क्रीम बनवणे अवघड वाटते. पण आता काळजी करू नका फ्रिजशिवाय आईस्क्रीम बनवण्याची पद्धत जाणून घ्या.