आचरा, चिंदर परिसरात पावसाचे धूमशान!

आचरा, चिंदर परिसरात पावसाचे धूमशान!