प्रेमाच्या अतिरेकाने प्रेम हरवतं का? रेखाचे हे उत्तर ऐकून तुम्हीही व्हाल वेडे!

प्रेमाच्या अतिरेकाने प्रेम हरवतं का? रेखाचे हे उत्तर ऐकून तुम्हीही व्हाल वेडे!