मध्य रेल्वेच्या आषाढी यात्रेसाठी 64 विशेष गाड्या

मध्य रेल्वेच्या आषाढी यात्रेसाठी 64 विशेष गाड्या

आषाढी यात्रेला येणाऱ्या भाविकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. पंढरपुरात आषाढी यात्रेसाठी येणाऱ्या भाविकांसाठी मध्य रेल्वे 64 विशेष गाड्या चालवणार आहे. मध्य रेल्वे पंढरपूर आणि मिरजेसाठी एकूण ६४ आषाढी विशेष गाड्या चालवणार आहे. या सर्व विशेष गाड्यांचे वेळापत्रक आणि थांबे रेल्वेने जाहीर केले आहेत. आषाढी यात्रेसाठी वारकरी मोठ्या संख्येने पंढरपुरात येतात. या भाविकांच्या सोयीसाठी रेल्वे प्रशासनाकडून विशेष गाड्या चालवण्यात येणार आहेत. कोणत्या विशेष गाड्या?नागपूर-मिरज, नवी अमरावती-पंढरपूर विशेष, खामगाव-पंढरपूर विशेष, लातूर-पंढरपूर, भुसावळ-पंढरपूर अनारक्षित विशेष, मिरज-कुर्डूवाडी अनारक्षित मेमू स्पेशल आषाढी यात्रेसाठी गाड्या-1) नागपूर – मिरज स्पेशल (2 सेवा)ट्रेन क्रमांक 01205 14 जुलै 2024 रोजी सकाळी 8.50 वाजता नागपूरहून सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी 11.55 वाजता मिरजला पोहोचेल. ट्रेन क्रमांक 01206 स्पेशल 18 जुलै 2024 रोजी मिरज येथून 12.55 वाजता सुटेल आणि नागपूरला दुसऱ्या दिवशी 12.25 वाजता पोहोचेल. कुठे थांबेल? : अजनी, वर्धा, पुलगाव, धामणगाव, चांदूर, बडनेरा, मूर्तिजापूर, अकोला, शेगाव, मलकापूर, भुसावळ, जळगाव, चाळीसगाव, मनमाड, कोपरगाव, बेलापूर, अहमदनगर, दौंड, कुर्डुवाडी, पंढरपूर, सांगोला, म्हसोबा, डोंगरगाव जत रोड, धालगाव, कवठेमहांकाळ, सलगरे आणि अर्ग या गाडीचे थांबे आहेत. रचना : या ट्रेनमध्ये 1 थर्ड एसी, 8 स्लीपर क्लास, 9 जनरल सेकंड क्लास यासह 2 बॅगेज आणि गार्ड ब्रेक व्हॅन असतील.2) नागपूर-मिरज स्पेशल (2 सेवा): ट्रेन क्रमांक 01207 स्पेशल 15 जुलै 2024 रोजी नागपूरहून 08.50 वाजता सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी 11.55 वाजता मिरजला पोहोचेल. ट्रेन क्रमांक 01208 स्पेशल 19 जुलै 2024 रोजी मिरज येथून 12.55 वाजता सुटेल आणि नागपूरला दुसऱ्या दिवशी 12.25 वाजता पोहोचेल.  गाडीचे थांबे : अजनी, वर्धा, पुलगाव, धामणगाव, चांदूर, बडनेरा, मूर्तिजापूर, अकोला, शेगाव, मलकापूर, भुसावळ, जळगाव, चाळीसगाव, मनमाड, कोपरगाव, बेलापूर, अहमदनगर, दौंड, कुर्डुवाडी, पंढरपूर, सांगोला, म्हसोबा डोंगरगाव जत रोड धालगाव, कवठेमहांकाळ, सलगरे व अर्ग.3) नवी अमरावती-पंढरपूर स्पेशल (4 सेवा) नवी अमरावती येथून 13 जुलै 2024 आणि दि. 16.07.2024 रोजी 14.40 वाजता निघेल (2 सेवा) आणि पंढरपूरला दुसऱ्या दिवशी 09.10 वाजता पोहोचेल. ट्रेन क्रमांक 01120 विशेष पंढरपूर येथून 14 जुलै 2024 आणि 17 जुलै 2024 रोजी 19.30 वाजता सुटेल (2 सेवा) आणि नवी अमरावती येथे दुसऱ्या दिवशी 12.40 वाजता पोहोचेल. गाडीचे थांबे : बडनेरा, मूर्तिजापूर, अकोला, शेगाव, जलंब, नांदुरा, मलकापूर, बोदवड, भुसावळ, जळगाव, पाचोरा, चाळीसगाव, नांदगाव, मनमाड, कोपरगाव, बेलापूर, अहमदनगर, दौंड, कुर्डुवाडी.4) खामगाव-पंढरपूर विशेष (4 सेवा) गाडी क्रमांक 01121 खामगाव विशेष खामगाव विशेष 14 जुलै 2024 आणि 17 जुलै 2024 (2 सेवा) रोजी सकाळी 11.30 वाजता सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी 03.30 वाजता पंढरपूरला पोहोचेल. गाडी क्रमांक 01122 विशेष पंढरपूरहून 15 जुलै 2024 आणि 18 जुलै 2024 रोजी 5.00 वाजता निघेल (2 सेवा) आणि खामगावला त्याच दिवशी 19.30 वाजता पोहोचेल. गाडीचे थांबे : जलंब, नांदुरा, मलकापूर, बोदवड, भुसावळ, जळगाव, पाचोरा, चाळीसगाव, नांदगाव, मनमाड, कोपरगाव, बेलापूर, अहमदनगर, दौंड, कुर्डुवाडी.5) लातूर-पंढरपूर (10 सेवा) ट्रेन क्रमांक 01101 विशेष गाडी लातूरहून 12 जुलै 2024, 15 जुलै 2024, 16 जुलै 2024, 17 जुलै 2024 आणि 19 जुलै 2024 रोजी (5 सेवा) लातूरहून 07.30 वाजता सुटेल आणि पंढरपूरहून सुटेल. त्याच दिवशी गाडी क्रमांक 01102 विशेष पंढरपूर येथून 12 जुलै 2024, 15 जुलै 2024, 16 जुलै 2024, 17 जुलै 2024 आणि 19 जुलै 2024 (5 सेवा) पंढरपूर येथून 12.50 वाजता सुटेल आणि त्याच दिवशी 19.20 वाजता लातूरला पोहोचेल. गाडीचे थांबे: हरंगुळ, औसा रोड, मुरुड, ढोकी, कळंब रोड, येडशी, उस्मानाबाद, पांगरी, बार्शी टाउन, शेंद्री, कुर्डुवाडी आणि मोडलिंब.6) भुसावळ-पंढरपूर अनारक्षित विशेष (2 सेवा) गाडी क्रमांक 01159 अनारक्षित विशेष भुसावळ येथून 16 जुलै 2024 रोजी 13.30 वाजता सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी 3.30 वाजता पंढरपूरला पोहोचेल. गाडी क्रमांक 01160 अनारक्षित विशेष पंढरपूर येथून 17 जुलै 2024 रोजी 22.30 वाजता सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी 13.00 वाजता भुसावळला पोहोचेल. गाडीचे थांबे : जळगाव, पाचोरा, चाळीसगाव, नांदगाव, मनमाड, कोपरगाव, बेलापूर, अहमदनगर, दौंड, कुर्डुवाडी.7) मिरज-पंढरपूर अनारक्षित MEMU स्पेशल (20 सेवा) ट्रेन क्रमांक 01107 MEMU स्पेशल 12 जुलै 2024 ते 21 जुलै 2024 (10 सेवा) मिरज येथून 05.00 वाजता सुटेल आणि त्याच दिवशी 07.40 वाजता पंढरपूरला पोहोचेल. गाडी क्रमांक 01108 MEMU स्पेशल पंढरपूर येथून 12 जुलै 2024 ते 21 जुलै 2024 (10 सेवा) पंढरपूर येथून 09.50 वाजता सुटेल आणि त्याच दिवशी 13.50 वाजता मिरजला पोहोचेल. गाडीचे थांबे: आरग, बेळंकी, सलगरे, कवठेमहांकाळ, लंगरपेठ, धालगाव, जत रोड, म्हसोबा डोंगरगाव, जावळे, वासुद आणि सांगोला.8) मिरज-कुर्डूवाडी अनारक्षित मेमू स्पेशल (20 सेवा) ट्रेन क्रमांक 01209 मेमू स्पेशल 12 जुलै 2024 ते 21 जुलै 2024 (10 सेवा) मिरजहून 15.10 वाजता सुटेल आणि त्याच दिवशी 19.00 वाजता कुर्डुवाडीला पोहोचेल. ट्रेन क्रमांक 01210 MEMU स्पेशल कुर्डुवाडी येथून 12 जुलै 2024 ते 21 जुलै 2024 (10 सेवा) दरम्यान 21.25 वाजता सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी 01.00 वाजता मिरजला पोहोचेल.  गाडीचे थांबे: आरग, बेळंकी, सलगरे, कवठेमहांकाळ, लंगरपेठ, धालगाव, जत रोड, म्हसोबा डोंगरगाव, जावळे, वासुद, सांगोला, पंढरपूर आणि मोडलिंबा.हेही वाचामुसळधार पावसामुळे रायगड किल्ला पर्यटकांसाठी बंद
ठाणे आणि मुलुंड दरम्यानच्या स्टेशनसाठी रेल्वेकडून 185 कोटींची तरतूद

Go to Source