कठुआ दहशतवादी हल्ला | 50 जणांच्या मुसक्या आवळल्या, 5000 गोळ्या झाडल्या – भारतीय लष्कराची धडक कारवाई

कठुआ दहशतवादी हल्ला | 50 जणांच्या मुसक्या आवळल्या, 5000 गोळ्या झाडल्या – भारतीय लष्कराची धडक कारवाई